Alsmaar slimmer

In zijn column in De Volkskrant van 2 januari betuigde Arjen Lubach zijn instemming met het verbod dat sinds afgelopen zomer geldt en dat bepaalt dat op de verpakkingen van homeopathische geneesmiddelen niet meer mag worden vermeld waarvoor het betreffende middel wordt aanbevolen. Homeopathie is onzin, volgens Arjen Lubach, want naar zijn zeggen is er van geen enkel middel ooit aangetoond dat het werkt.

Arjen Lubach?
Ja, Arjen Lubach!
In de zomerse tv-quiz De slimste mens was Arjen Lubach de winnaar: hij is de slimste mens en bovendien kan je nog met hem lachen ook.

Dat er wel degelijk wetenschappelijk onderzoek is waaruit de werkzaamheid van homeopathische middelen blijkt is hem, en vele anderen, ontgaan. Het lijkt er trouwens wel eens op dat velen van dergelijk onderzoek niet veel willen weten. Het past niet in hun wereldbeeld.
Maar dat thema laten we hier even liggen.

Misschien is het vruchtbaarder om ons te realiseren dat veel grote stappen die in de loop van de geschiedenis op het gebied van wetenschap en techniek gezet zijn, op onbegrip en weerstand zijn gestuit. Het zijn juist degenen met dwarse, ongebruikelijke, nieuwe ideeën en inzichten die de mensheid een stapje verder brachten. Meestal tegen alle weerstand in.

In het dagelijks leven accepteert een mens op alle mogelijke gebieden van alles dat niet ‘wetenschappelijk aangetoond’ is. Bijvoorbeeld: dat je van je partner houdt; dat je een gehaktbal lekkerder vindt dan een gekookt ei; dat je geen meubelverkoper maar cabaretier wilt worden; dat je morgenochtend lekker uitslaapt hoewel het beter zou zijn om…
Feitelijk beschouwd is ons leven een uiterst onwetenschappelijke aangelegenheid en -nu volgt een niet-wetenschappelijk aangetoonde stelling- wie daar werkelijk moeite mee heeft doet er goed aan hulp te zoeken.

In de realiteit hebben miljoenen mensen positieve ervaringen met homeopathische geneesmiddelen. Is het wetenschappelijk om dat feit te negeren? Wat heeft de wetenschap nodig om deze ervaring serieus te nemen?

De wereld is, of blijkt, vol te zijn met dingen die er voorheen, althans volgens de stand der wetenschap, niet waren: atomen, kleinste deeltjes, zwarte gaten, gammastralen en wat al niet meer. Zo is de wereld ook nog vol met dingen die de wetenschap nog niet kent.

Is Arjen Lubach leuk? Het is niet wetenschappelijk aangetoond maar dat kan nog gebeuren.
Is hij slim?

Oorspronkelijk gepubliceerd: website Driegonaal