Wat is sociale driegeleding

De sociale driegeleding is een ordening van de samenleving in drie gebieden:
- een gebied waarin de vrije ontwikkeling van de mens centraal staat;
- een gebied waarin ieder mondig mens mee kan doen aan het vormen van recht (wetten, regels, rechten, plichten);
- en een gebied waarin wordt samengewerkt om ieders materiële behoeften te vervullen.
Vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn elk met één van deze drie gebieden verbonden en kunnen, wanneer deze gebieden zich elk op hun eigen functie concentreren, van ideaal tot werkelijkheid worden.

Hieronder vindt u enkele teksten die als kennismaking met de sociale driegeleding kunnen dienen.


Driegeleed en duurzaam

John Hogervorst

Duurzaamheid is tegenwoordig een begrip dat in vele maatschappelijke gebieden een rol speelt. In de landbouw wordt het streven naar duurzaamheid het meest serieus genomen door biologisch- of biologisch-dynamisch werkende boeren. In productieprocessen wordt steeds duurzamer omgegaan met grondstoffen. Lees verder


Over het rechtsleven

John Hogervorst

Recht begint eigenlijk al waar twee mensen samen zijn. Zodra mensen samen zijn ontstaat immers de behoefte om hun onderlinge verhouding te bepalen. Om tot afspraken en regels te komen. Lees verder