Ondernemingen & organisaties

Hier wordt gewerkt met, aan of voor de sociale driegeleding


Arnaud Joannes Stichting

De Arnaud Joannes Stichting ondersteunt activiteiten die samenhangen met de sociale impuls van de antroposofie, waarin de sociale driegelding een belangrijk element vormt

De stichting ondersteunt, in de meeste gevallen financieel en soms in de vorm van advies, initiatieven op het gebied van de sociale driegeleding. Het gaat, of ging, daarbij voorbeeld om initiatieven op het gebied van onderwijs, associatieve economie, democratie evenals publicaties (en deze website). Lees verder


Coöperatie Sleipnir

Verband van samenwerkende ondernemingen die werken aan een economie die recht doet aan mens en aarde.

De ondernemingen voorzien onderling in de beschikbaarheid van krediet; delen kennis, ervaring en inspiratie; en zetten stappen om de onderneming van zichzelf te laten zijn. De Coöperatie kent ook particuliere leden. Lees verder


Stichting BD Grondbeheer

BD Grondbeheer verwerft landbouwgrond en verpacht deze langdurig aan boeren die biologisch-dynamische, of anderszins natuurvriendelijke landbouw bedrijven. boeren.

De grond wordt aangekocht met behulp van donaties en zgn 'eeuwigdurende obligaties', die niet aflosbaar zijn maar waarop jaarlijks een bescheiden rente wordt uitgekeerd. De grond die eenmaal in bezit van BD Grondbeheer is, wordt niet meer verkocht en wordt zonder winstoogmerk aan boeren verpacht, die zich verplichten natuurvriendelijke landbouw te bedrijven. Op dit moment (juli 2024) heeft de stichting 612 hectare landbouwgrond in beheer. Lees verder


Stichting Mensen voor de Aarde

De Stichting Mensen voor de Aarde richt haar inspanningen voornamelijk op het geven dat de aarde niet te koop is en probeert daar in de praktijk mee en aan te werken

De Stichting probeert landbouwgrond onverkoopbaar te maken en ter beschikking te stellen aan degenen die die grond op een bekwame wijze, en met zorg voor de de aarde en alles wat leeft, kunnen bewerken. Daarnaast heeft de stichting de beschikking over enkele percelen grond met woonruimte die eveneens onverkoopbaar zijn. Lees verder


Stichting Sleipnir

Verband van samenwerkende ondernemingen die onverkoopbaar gemaakt zijn en werken aan een economie die recht doet aan mens en aarde

De ondernemingen voorzien onderling in de beschikbaarheid van krediet; delen kennis, ervaring en inspiratie en zetten zich in om de beginselen van een gezonde economie toe te passen en bekend(er) te maken. Het eigendom van de ondernemingen is zo vormgegeven dat de ondernemingen ‘van zichzelf zijn’ en steeds geleid kunnen worden door degene(n) die daartoe bekwaam is.  
Lees verder


Vereniging voor Associatieve Economie

De Vereniging wil inzicht in de achtergrond en praktijkervaringen van de associatieve economie verbreiden.

De Vereniging voor Associatieve Economie biedt daartoe verschillende inhoudelijke programma's aan, verzorgt een nieuwsbrief en onderhoudt een website waarop o.a. een aantal video's met gesprekken over verschillende economische en sociale thema's. Lees verder