Stichting Mensen voor de Aarde

De Stichting Mensen voor de Aarde richt haar inspanningen voornamelijk op het geven dat de aarde niet te koop is en probeert daar in de praktijk mee en aan te werken

De Stichting probeert landbouwgrond onverkoopbaar te maken en ter beschikking te stellen aan degenen die die grond op een bekwame wijze, en met zorg voor de de aarde en alles wat leeft, kunnen bewerken. Daarnaast heeft de stichting de beschikking over enkele percelen grond met woonruimte die eveneens onverkoopbaar zijn.

Website
mensenvoordeaarde.nl
E-mail
info@mensenvoordeaarde.nl