Praktijkervaringen

Hier vindt u ervaringen die in bedrijven, scholen en in andere organisaties worden of zijn opgedaan met het werken vanuit de inspiratie van de sociale driegeleding.


Uit de eerste jaren van Odin

Anne van Ginkel

In 1979 hoorden we dat ze een chauffeur zochten bij Gaea, een groothandel in natuurvoeding. Gaea was de voorloper van Odin, het was een coöperatie met boeren. Op enig moment kwam er een conflict, want de medewerkers wilden ook lid worden van de coöperatie en dat mocht niet van het bestuur. Daar is uiteindelijk via Koos Odin uit ontstaan. Lees verder

Een nieuwe rechtsvorm voor Odin

John Hogervorst

Odin heeft, vanaf de oprichting in 1984, altijd de commanditaire vennootschap als rechtsvorm gehad. Een vorm waarin de commanditaire of stille vennoot bedrijfskapitaal inlegt en de beherend vennoot, de ondernemer, met dat kapitaal werkt. Een heel geschikte vorm om het vermogen van de onderneming te neutraliseren, of anders gezegd: om het eigendom van de onderneming niet tot privébezit te maken. In 2012 is Odin omgevormd tot een coöperatie. Lees verder


Ondernemen met geneutraliseerd kapitaal

John Hogervorst

In 1983 werd Stichting Sleipnir opgericht, in samenhang met de oprichting van Odin C.V., groothandel in (biologisch-dynamische) groenten, fruit e.d. De Odin-ondernemers werkten op basis van het gedachtengoed van de associatieve economie. Het neutraliseren van het eigendom, het loskoppelen van arbeid en inkomen en het nastreven van een associatieve samenwerking zijn enkele van de thema’s die in de praktijk van het ondernemen vormgegeven worden. Het eigendom van het bedrijf werd ondergebracht in de Stichting die als stille vennoot deelnam in Odin CV en in andere bedrijven die in de loop der jaren tot Sleipnir toetraden. Lees verder