Stichting BD Grondbeheer

BD Grondbeheer verwerft landbouwgrond en verpacht deze langdurig aan boeren die biologisch-dynamische, of anderszins natuurvriendelijke landbouw bedrijven. boeren.

De grond wordt aangekocht met behulp van donaties en zgn 'eeuwigdurende obligaties', die niet aflosbaar zijn maar waarop jaarlijks een bescheiden rente wordt uitgekeerd. De grond die eenmaal in bezit van BD Grondbeheer is, wordt niet meer verkocht en wordt zonder winstoogmerk aan boeren verpacht, die zich verplichten natuurvriendelijke landbouw te bedrijven. Op dit moment (juli 2024) heeft de stichting 612 hectare landbouwgrond in beheer.

Website
bdgrondbeheer.nl
E-mail
info@bdgrondbeheer.nl