Applaus voor de driegeleding

De 70 jaar geleden door Rudolf Steiner voorgestelde idee van een functionele geleding van de maatschappij in de drie gebieden van cultuur, staat en economie zou een ontwerp voor de maatschappij van de toekomst kunnen zijn voor die mensen die niet gezapig vast willen houden aan de hun vertrouwde denkpatronen en die zich bewust zijn van de existentiƫle gevaren waar de mensheid mee geconfronteerd is (applaus bij de Groenen).

Rudolf Steiner heeft al in de twintiger jaren op grond van verdiepte kennis van de natuur de biologisch- dynamische landbouwmethode ontwikkeld waarvan het belang pas na meer dan een halve eeuw in grote lijnen erkend wordt. Intellectuele hoogmoed, behoudzuchtige wetenschappelijke pedanterie en eigendunk bij leidinggevenden, maar ook het sektarische gedrag van antroposofen hebben gedurende tientallen jaren een productieve opname van Rudolf Steiners gedachten in de samenleving in de weg gestaan. Vandaag zou daar onbevangener en vrijer van vooroordelen over gesproken kunnen worden. Een constructieve opname van zijn ideeƫn in de maatschappelijke dialoog al in de twintiger jaren had in elk geval - deze bewering kan in historische perspectief worden gewaagd - de catastrofe van de nazi-terreur en de tweede wereldoorlog kunnen helpen vermijden (applaus bij de Groenen). De zware schuld die vorige generaties met hun blindheid op zich hebben geladen, zou voor ons een aansporing moeten zijn, om een vrije, ecologische, sociale, democratische en vreedzame maatschappij voor onze kinderen en met onze kinderen op te bouwen (enthousiast applaus bij de Groenen).

Een fragment uit de afscheidsrede van Otto Schily in de Bondsdag, 13 maart 1986

Oorspronkelijk gepubliceerd in: Driegonaal (jrg.12, nr.2)