Bovenbaas

Bill Ackman is de baas van Pershing Square, een hedgefonds dat niet alleen belangen in bedrijven aankoopt en met veel winst probeert door te verkopen, maar dat zich ook actief bemoeit met de gang van zaken om de uiteindelijke winst te optimaliseren. Hoe dat er in de praktijk aan toe gaat en wat dat kan betekenen voor medewerkers, leveranciers en klanten van dergelijke bedrijven is genoegzaam bekend.

Pershing Square behaalt een rendement van 21% per jaar en dat is heel veel. Zo veel dat Ackman in sommige kringen als superman wordt gezien. Hij is bovenbaas in de wereld van de hedgefunds.

Toch betrappen we hem hier op een vergissing: “Het enige wat geld voor mij betekent is onafhankelijkheid”, stelde Ackman in een portret geschreven door Katrina Brooker. Ackman, wiens strategie het is om de dingen eenvoudig te houden, maakt het hier wat té eenvoudig. Want als hij echt meent dat geld tot onafhankelijkheid leidt, moet hij zich eens afvragen wat zijn geld hem zou brengen zonder dat er andere mensen zijn die bereid zijn, al dan niet in ruil voor dat geld, iets voor hem te doen.

Geen mens op deze wereld, rijk of arm, is onafhankelijk van alle andere mensen. Wie werkelijk meent dat wel te kunnen zijn, heeft geen benul van wat geld is, al bezit hij er nog zo veel van.

Een in dit verband interessant citaat van Rudolf Steiner (afkomstig uit Wij kunnen op elkaar bouwen, Assen 2014):

"En dit vraagstuk hangt nauw samen met de werkelijke belangstelling die van mens tot mens leeft. Wie gelooft dat hij leeft van geld – dat hij bijvoorbeeld geërfd heeft of op een andere manier verkregen heeft dan, zoals het tegenwoordig het geval is, door te werken -, wie zo leeft en meent dat hij van geld kan leven, die heeft geen interesse voor zijn medemensen want van geld kan niemand leven.
De mens moet eten en ons voedsel moet door iemand geproduceerd worden. De mens moet zich kleden en onze kleren moeten door andere mensen gemaakt worden. Mensen moeten hun arbeidskracht urenlang inzetten opdat ik een jas of een broek kan aantrekken. Die mensen werken voor mij: daar leef ik van, niet van mijn geld!")

Oorspronkelijk gepubliceerd: website Driegonaal