De kraan en de dweil

Om het vluchtelingenprobleem op te lossen moeten de grenzen dicht.
Om terrorisme tegen te gaan moet Raqqa plat gebombardeerd.
Makkelijke oplossingen zijn niet moeilijk te vinden - en lossen niets op.
Heeft de sociale driegeleding misschien nog een oplossing in de aanbieding, voor het vluchtelingenprobleem, of voor het terrorisme?

De sociale driegeleding heeft geen oplossing maar is feitelijk de enige oplossing. Mensen die zich in vrijheid kunnen ontwikkelen, die mondig mee kunnen participeren in het vorm geven van wederzijdse rechten en plichten, die deel hebben aan een associatieve economie hebben geen reden om hun land te ontvluchten of om anderen om het leven te brengen.

Willen we de stroom vluchtelingen van arm naar rijk, van onveilig naar veilig verminderen?
Maak de associatieve economie werkelijkheid.

Willen we ideologisch extremisme de wind uit de zeilen nemen?
Schep een vrije ruimte voor het geestesleven.

De problemen van het heden hangen stuk voor stuk samen met het feit dat de sociale driegeleding onvoldoende is opgenomen. De enige begaanbare weg naar een oplossing voor die problemen is een weg die in overeenstemming is met de grondbeginselen van de sociale driegeleding.

Al zo lang de sociale driegeleding door Rudolf Steiner werd geïntroduceerd houden de mensen die de dingen op deze wereld regelen zich liever bezig met het ‘aanpakken van concrete problemen’ in plaats van een poging te doen te begrijpen wat de sociale driegeleding is. Ze hebben het zo druk met de bestrijding van symptomen dat ze geen idee hebben van wat echt genezend kan werken.
Ze zoeken wanhopig naar nieuwe dweiltjes en zien niet dat de kraan nog openstaat.

Wilt u meewerken aan een oplossing voor het vluchtelingenprobleem?
Voelt u zich machteloos en bang als het om het terrorisme gaat?
Bestudeer de sociale driegeleding.
Totdat deze innerlijk tot leven komt.
Dan wordt duidelijk wat u te doen staat.

Makkelijker kunnen we het niet maken.

Oorspronkelijk gepubliceerd: website Driegonaal