Een maatje te groot voor de kiezer

De aanloop naar het referendum over de Europese ‘grondwet’ was onverwacht leerzaam. Niet omdat we nu veel meer weten over de inhoud van die grondwet want dat vergt wat meer dan de chaotische stroom van meningen en oprispingen die we in Nederland als publieke discussie beschouwen.

Ook niet omdat we nu bij zijn als het gaat om de vraag wat de Europese Unie nou echt is en wil zijn, want die vraag vergt meer aandacht en inzicht dan in de jachtigheid van de media past. 

Het leerzame lag erin dat regeerders, volksvertegenwoordigers en andere ‘deskundigen’ hun oordeel over de kiezer zo openhartig ventileerden. Waar deze kringen gewoonlijk hun lenig karakter en de resultaten van hun mediatraining inzetten om de kiezer in het ongewisse te laten of naar de mond te praten, mochten we in de afgelopen weken dan eindelijk weten hoe in deze kringen werkelijk over de kiezer wordt gedacht.

Het referendum over de grondwet was ‘een maatje te groot’ voor de kiezer. Te ingewikkeld en te belangrijk om aan diens oordeel over te laten. 

Een interessant perspectief duikt plotseling op. Als we het nu eens zo doen dat niemand meer mag besluiten over zaken die hem niet aangaan en/of waarvan hij geen kaas gegeten heeft? Zijn onze regeerders en volksvertegenwoordigers daar voor?

Wij ook!

(jh) Oorspronkelijk gepubliceerd in Driegonaal, jrg.27, nr.5 / juni 2005