Hoop

Colin Powell vraagt zich af of de redenen die, onder andere door hemzelf, zijn aangevoerd voor de oorlog tegen Irak wel op werkelijkheid berustten. George Bush zegt toch wel graag de feiten te willen kennen die aan zijn eigen besluit om die oorlog te voeren ten grondslag lagen. Tony Blair kan er ook niet omheen om toch nog wat nader onderzoek te laten plegen.Biedt dit hoop?

Nee. Het is eerder om hopeloos van te worden. We weten allemaal hoe de dingen verder zullen gaan. Het onderzoek dat Tony Blair zal laten uitvoeren zal concluderen dat de geheime diensten steken hebben laten vallen en zal aanbevelingen doen procedures te verbeteren en misschien een enkele kop te laten rollen. En het onderzoek dat George Bush nu niet langer kon tegenhouden zal uitwijzen dat de geheime diensten steken hebben laten vallen en zal aanbevelingen doen procedures te verbeteren en misschien een enkele kop te laten rollen.

Wie in hoop wil leven moet zijn heil elders zoeken - en niet de blik richten op degenen die het in deze wereld zogenaamd voor het zeggen hebben. Zij bewijzen immers, nagenoeg zonder uitzondering, dat Rudolf Steiner het bij het rechte eind had toen hij opmerkte dat onze invulling van de democratie tot een selectieproces voert waarin ‘de slechtsten’ komen bovendrijven.

Hoop kan ontvlammen aan het besef dat we zelf in staat zijn om waarheid en leugen van elkaar te onderscheiden. Hoop kan ontvlammen aan het besef dat we zelf in staat zijn te blijven worstelen om dichter tot de waarheid te komen. Hoop kan ontvlammen aan het besef dat we in staat zijn ons handelen, ons voelen en ons denken in dienst van de waarheid te stellen. Hoop kan ontvlammen aan het besef dat niet alleen wijzelf, maar ook ieder ander mens tot deze dingen in staat is. Hoop kan ontvlammen aan de wetenschap dat het kwade uiteindelijk zichzelf vernietigt en tegen zijn zin aan het goede bijdraagt.

Er is nog hoop.

(jh) Oorspronkelijk gepubliceerd: Driegonaal jrg.27, nr.2 / april 2004