Onderwijs in beweging?

De leraar moet weer aan de macht komen, aldus een artikel in de Volkskrant van vandaag. SGP, D66 en CDA zoeken in de kamer naar steun voor een wetsvoorstel dat de macht van de Onderwijsinspectie beperkt en scholen ruimte geeft het onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven.
Het zal tijd worden.

Artikel 23 van de Grondwet stelt dat scholen zelf bepalen hoe ze het onderwijs organiseren, mits ze aan de deugdelijkheidseisen voldoen. En die handelen over hoofdpunten als gekwalificeerd personeel, verplichte vakken en het aantal lesuren.

De regelzucht van ministerie en inspectie gaat veel en veel verder. Het onderwijs in Nederland heeft zich decennia lang laten omvormen tot de eenheidsworst die het nu is. ‘Professionals’ (zij die in het onderwijs werkzaam zijn) laten zich alle kanten op sturen. Grofweg hebben ze in het huidig onderwijs twee mogelijkheden: willoos meedraaien in de mallemolen die lui die buiten de praktijk van het onderwijs staan van het onderwijs willen maken en vergeten waar het in het onderwijs feitelijk om draait - of vasthouden aan die kern en de bevlogenheid die ze ooit voor hun vak hebben gevoeld en geleidelijk aan vermalen worden in het steeds klemmender keurslijf waarin ze hun werk moeten doen.

Wanneer we het onderwijs zouden beoordelen naar wat het doel van onderwijs zou moeten zijn (het stimuleren van het kind in zijn volledige ontwikkeling) dan gaan er louter onvoldoendes vallen:
- voor de politiek die in de illusie verkeert dat zij zich met het hoe, wat en wanneer van het onderwijs zou moeten bemoeien
- voor ambtenaren en inspectie die vanachter hun bureau en aan de hand van betekenisloze formulieren de regelzucht vorm geven en controleren
- voor de onderwijsprofessionals die zich als blatende schaapjes het gezag van ambtenarij en inspectie volgen
- voor de ouders die hun kind braaf naar een school sturen en zich geen enkele gedachte vormen over welk onderwijs voor hun kind het passende zou zijn.

Wegens onderpresteren zouden alle betrokkenen eigenlijk moeten blijven zitten. Maar dat toch liever niet: laat ze in hemelsnaam in beweging komen!

Oorspronkelijk gepubliceerd: website Driegonaal