Pardon? (Ofwel: wie is hier nu gek?)

Vandaag in het nieuws:
“De sollicitatieplicht voor werkloze 60-plussers moet verdwijnen. Dat vindt onder anderen arbeidssocioloog Jan Cremers van de Universiteit Tilburg. Hij spreekt van een generaal pardon voor ouderen. Ook het CNV vindt dat er soepelere regels moeten komen voor ouderen. Zij denken aan een 'seniorenpardon op maat’.

Ouderen zijn, zo vermeldt het bericht, net als jongeren gedwongen te solliciteren. Doen zij dat niet dan worden zij, net als jongeren, gekort op hun uitkering.
Sympathiek idee dat ‘seniorenpardon’?

Laten we het anders stellen:
- er zijn op dit moment in Nederland zo’n 694.000 mensen werkloos
- de meesten van hen (zo kunnen we in onszelf nagaan) willen niets liever dan hun capaciteiten ergens in de samenleving op een zinvolle manier inzetten
- maar zitten noodgedwongen thuis.

Wie beseft wat ‘arbeid’ is, wat arbeid betekent - zowel voor de mens die arbeid verricht als voor de anderen die van de vruchten van die arbeid gebruik maken - kan tot de gedachte komen dat het in de volle zin van het woord misdadig is dat wij in onze samenleving zó met elkaar omgaan.
Voor deze misdadigheid, waarin ieder van ons betrokken is, zou geen pardon moeten gelden.

Het vraagstuk van arbeid is een vraagstuk van het rechtsleven; een vraagstuk dat behandeld dient te worden in het gebied waarin alle mondige burgers in gelijkheid meepraten en mee besluiten over het vormen en vaststellen van wetten en regels, rechten en plichten. Dáár verdelen we het werk, dáár nemen we ook besluiten over de mogelijkheid op te houden met werken vanaf een bepaalde leeftijd of na een aantal jaren een bepaald beroep te hebben uitgeoefend. En dáár vormen we bij voorkeur ook een ‘recht op arbeid’ dat substantieel zou inhouden dat we het zó regelen dat er voor ieder mens die kan en wil werken, ook daadwerkelijk werk is (en dat werk bestaat niet uit papier prikken maar uit een zinvolle bezigheid die aansluit bij de capaciteiten van degenen die arbeid verricht en waarvan het resultaat door anderen gewenst wordt: zinvolle arbeid dus).

Oorspronkelijk gepubliceerd: website Driegonaal