Politiek & rechtsleven

Het ‘politieke bedrijf’ is, in termen van de sociale driegeleding, bestanddeel van wat het rechts- of staatsleven wordt genoemd. In de actualiteit lijkt het alsof het politieke bedrijf zich losmaakt van zijn context en ‘rechtenvrij’ muteert tot een maatschappelijk schadelijk fenomeen.

Met het politieke bedrijf doelen we hier op de wijze waarop partijpolitici in ons democratisch bestel bezig zijn met hun taak: het vormen van wet- en regelgeving en het controleren van de regering.
Het rechts- of staatsleven in de zin van de sociale driegeleding houdt zich bezig met het waarborgen van gelijke rechten en het ordenen van de verhoudingen van mens tot mens.

Het politieke bedrijf zoals wij het kennen, baseert zich op partijbelangen. Die partijbelangen komen voort uit een mengeling van de belangen van groepen, instituties of ondernemingen met de persoonlijke belangen of ambities van de politici zelf. – Eigenlijk een wonderlijke aangelegenheid. Want hoe stelt men zich voor dat recht en gelijkheid zouden kunnen voortkomen uit een ‘strijd’ tussen belangen?

Het is een ongebruikelijk geworden om te denken dat het in politiek en rechtsleven eigenlijk zou moeten gaan om het algemeen belang. Het algemeen belang is niet erg ‘sexy’ wanneer het schuurt met mijn privébelang. Het is eenvoudig verwoord, maar hierin ligt werkelijk de diepere grond van de aftakeling van het politieke bedrijf.

Het algemeen belang kunnen we vinden wanneer we zoeken naar datgene waarvan we weten dat het goed (of noodzakelijk of wenselijk) is voor ieder mens. Bijvoorbeeld: een fysiek-materiële bestaansbasis (‘bestaanszekerheid’), huisvesting, werk, onderwijs, gezondheidszorg. Ervoor te zorgen dat deze aspecten voor ieder gewaarborgd zijn – niet alleen op papier maar ook in de werkelijkheid – dat is de eerste prioriteit voor degenen die in politiek en rechtsleven actief zijn. Toestaan, of mogelijk maken, dat deelbelangen boven het algemeen belang gesteld worden en/of dat persoonlijke behoeften in het politieke bedrijf tot uiting worden gebracht, is altijd strijdig met het algemeen belang of de rechten van de ander.

(jh)