Prof.Dr. D. Brüllprijs

Voor wie een beetje thuis is in de sociale driegeleding is Dieter Brüll geen onbekende. Decennia lang was hij een van de grote voorvechters van de sociale driegeleding. In zijn werk De sociale impuls van de antroposofie liet hij zien hoezeer antroposofie verbonden is, en moet zijn, met de grote vragen die in de samenleving leven. Dit boek heb ik daadwerkelijk wel eens 'de Bijbel van Brüll' horen noemen.

'Kenners' weten dat Dieter ook buiten de antroposofie zijn naam vestigde, namelijk als hoogleraar belastingrecht die zich onderscheidde door zijn kritische blik op het fiscale stelsel. Omdat het niet in Dieters aard lag zijn visie onder stoelen of banken te steken, genoot hij een zekere reputatie. Voor de gevestigde orde was hij een horzel in de pels (ophef in de landelijke dagbladen en kamervragen vielen hem ten deel) - voor anderen een inspirerend voorbeeld. Een voormalig student eert Dieter Brüll, en stimuleert anderen tot navolging van diens strijdbare voorbeeld, met het instellen van de Prof.Dr. D. Brüllprijs die tweejaarlijks wordt uitgereikt aan degene die "het functioneren van de wetgever, de belastingdienst en/of de belastingrechter op gefundeerde en systeemkritische wijze tegen het licht houdt en daarbij blijk geeft van een onorthodoxe visie op het Nederlandse fiscale bestel".

Op de website www.profdrdbrullprijs.nl is meer te vinden over de prijs en ook zijn er een aantal teksten te vinden waarin Dieter zijn oordeel over het Nederlands fiscale stelsel beschreef. Op diezelfde website is ook onderstaande korte levensschets beschreven, waaruit onder meer blijkt dat Dieter nóg een bijbel schreef...

Dieter Brüll was een moedig en onverbiddelijk strijder voor recht en waarheid. Hij werd geboren op 2 maart 1922 in Nürnberg als kind in een Duits gezin. Op twaalfjarige leeftijd raakte Dieter Brüll al in conflict met de nazi’s waardoor hij van school verwisselde. Kort daarna week de familie uit naar Nederland.Van 1936 tot 1941 bezocht hij in Den Haag de Vrije School. In die tijd las hij voor het eerst het boekje Die Kernpunkte der sozialen Frage van Rudolf Steiner.
Tijdens de oorlog werd Brüll wegens verspreiding van illegale geschriften (het manifest van de “Weisse Rose”) door de bezetter opgepakt. Die liet hem op “dolle dinsdag” door een misverstand vrij, daardoor ontsnappend aan deportatie .
Dieter Brüll studeerde economie, sociologie en politicologie in Amsterdam.
In 1950 trouwde hij met Ellen Clotscher. Samen kregen zij twee kinderen , een zoon en een dochter.
Tussen 1951 en 1953 was Dieter Brüll als medewerker betrokken bij het Amerika-instituut van de Universiteit van Amsterdam. In 1964 promoveerde hij “cum laude” op het proefschrift ”Objectieve en subjectieve aspecten van het fiscale winstbegrip: proeve van een toepassing van de Langen's beginselenleer op een specifiek onderwerp”, door fiscalisten daarna ook gekenschetst als “de Bijbel van Brüll”. In hetzelfde jaar werd zijn proefschrift beloond met de Kluwerprijs voor de maatschappijwetenschappen .
In 1964 begon hij als docent aan de universiteit van Tilburg. Twee jaar later werd Brüll tot lector benoemd in Rotterdam en in 1967 tot buitengewoon hoogleraar te Tilburg.
In 1975 volgde zijn benoeming tot gewoon hoogleraar in het belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast was Brüll 21 jaar lang actief als belastingadviseur. Hij werd vooral bekend als medewerker van het (toen nog losbladige) fiscale tijdschrift FED waar hij in annotaties met tal van voorbeelden ambtelijke vergrijpen op fiscaal gebied aantoonde, niet als een persoonlijk falen, maar als een noodzakelijk gevolg van onze technocratische systemen. Bijzonder veel publiciteit kreeg Brüll’s voordracht op de Belastingconsulentendag in 1974 met als titel ”Fiscale mythologie”. Het rollenspel dat adviseurs, inspecteurs alsook rechters spelen werd door hem messcherp geanalyseerd.
Verder raakte hij betrokken bij het Internationale Kultuurzentrum Achberg, lid van het comité van aanbeveling van de 'Aktion Dritter Weg' en in oktober 1972 mede-oprichter van de 'Arbeitsgemeinschaft für Dreigliederung des sozialen Organismus' in het Duitse Bochum. Daarnaast was Brüll zeer bekend als spreker, docent en publicist op het gebied van de sociale driegeleding. Ook was hij betrokken bij de oprichting van de Triodosbank waarvan hij ook commissaris werd. In 1976 waren Brüll en zijn zoon Ramon mede-oprichters van het tijdschrift Info3 in Amsterdam. In 1983 ging Dieter Brüll met vervroegd pensioen om zich helemaal te kunnen wijden aan de sociale impuls van de antroposofie. Dieter Brüll overleed op 23 maart 1996.

Oorspronkelijk gepubliceerd: website Driegonaal