Smart action

De mens is een inventief wezen. Soms wordt je stil van wat mensen kunnen bedenken. Dat kan tot mooie dingen leiden. Maar ook…

… tot uitwassen.
Neem 3i, een private-equity firma uit Londen, sinds 2011 grootste aandeelhouder van winkelketen Action. 3i heeft bedacht dat de winkelketen voor ongeveer 2 miljard euro moet gaan lenen. En die 2 miljard wordt dan als winst uitgekeerd aan de aandeelhouders. Daarvan ontvangt 3i 1,1 miljard.
In totaal ontving 3i tot nu toe - de 1,1 miljard nog niet meegeteld – zo’n 3,5 miljard aan dividend. Niet gek als je bedenkt dat 3i Action destijds verwierf voor een half miljard. En naast de dividendopbrengst, is het aandelenpakket van 3i in Action nu bijna 17 miljard euro waard.

Je vraagt je af: hoe gaat het ondertussen met de mensen die bij Action werken, en met degenen die waar dan ook ter wereld hebben meegewerkt aan de productie van de spulletjes die de schappen in de 2600 vestigingen van Action vullen?
Je vraagt je ook af hoe de bedrijfsactiviteit van Action, en alles wat daarmee samenhangt, zich verhoudt tot een zinnig gebruik van grondstoffen en energie.
Je zou je zelfs kunnen afvragen: is er met die winst niet iets beters te doen dan de zakken van de aandeelhouders te spekken?

Dat lijken vragen die bij 3i niet op de eerste plaats komen. Daar richt de inventiviteit zich op andere zaken. En door het feit dat ondernemingen privé-eigendom zijn, en niet van zichzelf, is daar alle ruimte voor.

(jh)