Starre standpunten

Standpunten over alles dat er (niet) toe doet, zijn overal met elkaar in botsing. Ze zijn uitdrukking van verworven inzicht, van een al dan niet doordachte overtuiging, van angst of van de behoefte ergens bij te horen.

Ze worden steeds heftiger  geuit. Ze bestrijden elkaar, komen niet met elkaar in gesprek, blijven elkaar vreemd. Onverdraagzaamheid voor het andere, ons vreemde standpunt wijst op onze verwantschap met de autocratische heersers die wereldwijd aan een comeback werken.  

Een laag dieper dan het standpunt dat we koesteren, leeft het verlangen een eigen standpunt te kunnen bepalen en te kunnen uiten. Dat verlangen hebben we gemeen met alle anderen, ook met degene wiens standpunt we verwerpen.

Belangrijker dan het ene of het andere standpunt is de mogelijkheid in vrijheid tot een standpunt te komen en dat in vrijheid te uiten. Mijn in vrijheid bepaalde standpunt, kan er alleen zijn als het mij vreemde standpunt ook kan bestaan.

Misschien dat dát besef de standpunten in beweging, en met elkaar in verbinding zou kunnen brengen.

(jh)