Vernietiging van kapitaal en werkgelegenheid: nergens voor nodig

Zojuist in ‘Met het oog op morgen’: volgens een onderzoek van de Universiteit van Utrecht gaan in Nederland jaarlijks 80.000 banen en 2 miljard euro verloren omdat, meestal oudere, ondernemers de lier aan de wilgen hangen. Ze hebben geen opvolger en vinden niemand die hun levensvatbare bedrijf kan of wil overnemen.
Triest en nergens voor nodig!

Het kán ook anders, namelijk door het eigendom van ondernemingen op een andere manier in te richten. Een onderneming hoort geen privé-eigendom te zijn maar zou eenvoudigweg moeten worden geleid door de mens, of mensen, die daarvoor de capaciteiten hebben. Wanneer die persoon niet langer aan de onderneming gebonden wil of kan zijn, kan een opvolger, bij gebleken geschiktheid, zó binnenkomen om de onderneming verder de toekomst in te leiden.

Wanneer het daarbij gaat om een levensvatbaar bedrijf dat in een behoefte van consumenten voorziet, is het immers in ieders belang dat het bedrijf kan worden voortgezet: de consument wordt verder bediend, de mensen die er werken behouden hun baan en het in het bedrijf werkzame kapitaal behoudt zijn waarde.

Kan dat ook allemaal in het echt?

Ja zeker, kijkt u op deze website maar eens op de pagina ‘In de praktijk’.
Ook idealen kunnen met de voetjes op de grond komen…

(Oorspronkelijk gepubliceerd: website Driegonaal