Weekers is weg, nu voorwaarts

Staatssecretaris Weekers heeft zijn ontslagbriefje ingeleverd. Fractieleider Zijlstra, die altijd offensief denkt en/of naar voren vlucht, ontvouwde als vergezicht een flinke hervorming van het belastingstelsel. Al die belastingtoeslagen en een situatie waarin mensen eerst belasting betalen en vervolgens een toeslag ontvangen, dat is ook wel heel erg gecompliceerd.

Dus, aldus Zijlstra, niet alleen Weekers maar ook alle toeslagen moeten weg.
Hier is een ander vergezicht, kijkt u even mee?

- in de Economie wordt zó (samen)gewerkt dat alle producten de juiste prijs dragen

- zodat alle mensen die er werkzaam zijn voldoende inkomen hebben om in hun behoeften, en in die van degenen die van hen afhankelijk zijn, te voorzien

- in het Rechtsleven wordt vastgesteld welke levensbasis wordt geboden aan mensen die niet kunnen werken, bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn of te oud om te werken

- de uitkomst daarvan wordt doorgegeven aan de Economie

- en de Economie zorgt er voor dat er voldoende wordt geproduceerd om ook hen de afgesproken levensbasis te bieden

- ondertussen is er ook het Geestesleven, waar degenen die actief zijn in onderwijs, wetenschap, kunst, zorg e.d. zich in vrijheid organiseren en doen waar ze goed in zijn

- hun financiële basis wordt verzorgd door degenen die van hun diensten gebruik maken (bedenk: het zijn de diensten die in een behoefte voorzien en zoals hierboven gezegd, verdient men voldoende om in zijn behoeften te voorzien)

- hetzelfde geldt voor de diensten die in het Rechtsleven worden verricht: die voldoen aan een behoefte en worden dus betaald door degenen die er gebruik van maken en/of door degenen die in het proces van democratische besluitvorming voor het verzorgen van die diensten hebben gekozen en/of door een in het Rechtsleven overeengekomen afdracht waarin de Economie moet voorzien.

En hoe zit het dan verder met inkomstenbelasting, belastingaftrek, toeslagen, compensatieregelingen?
Die zijn niet meer nodig. Naast wat in het hierboven als laatste punt is genoemd, bestaat er in dit vergezicht alleen nog een uitgavenbelasting: het aanschaffen van bepaalde waren gaat gepaard met het betalen van belasting.

Wat in dit vergezicht werkelijk aan belastinggeld nodig is, is een stuk minder dan nu. Dat komt omdat de staat een heleboel van zijn huidige taken loslaat. Nevenefect: een heleboel ambtenaren kunnen andere dingen gaan doen: bijdragen aan de welvaart door mee te werken in de Economie of bijdragen aan het welzijn door mee te werken in het Geestesleven.

Weekers is weg, nu voorwaarts, maar niet met halve stappen.

Oorspronkelijk gepubliceerd: website Driegonaal