De strijd om het menszijn

Zeist Jan van Gils 12:30 – 17:00 Stichtse vrije school, Socrateslaan 24, Zeist

Voordrachten van Cees Hamelink en Loek Dullaart, gevolgd door werkgroepen

We richten ons in dit symposium op de huidige maatschappelijke ontwikkelingen die aan een kant bewegen richting saamhorigheid en aan de andere kant grote bedenkingen oproepen bij de centralisering en surveillance. De menswording en individuele morele verantwoordelijkheid lijken danig in het gedrang te komen evenals de soevereiniteit van de staten. Hoe blijft de dialoog levendig die bijdraagt aan bewustwording, tolerantie en vrijheid?

Programma
12.30 Inloop met koffie / thee
13.00 - 13.15 Welkom en opening door Jan van Gils
13.15 - 14.00 Voordracht door Cees Hamelink – De rol van de media bij de huidige wereldproblemen
Muzikaal intermezzo
14.15 - 15.00 Voordracht door Loek Dullaart – Hoe vorm je een oordeel over de huidige wereldproblemen?
Koffie – thee
15.30 – 16.30 Gespreksgroepen/ Werkgroepen
16.30 – 17.00 Gezamenlijke afsluiting

Info/aanmelden: jgvgils@gmail.com