De verantwoordelijkheid van de mens voor de aarde

't Leeuweriksveld 19:00 – 13:00 Zandzoom 72, 7814 VJ Emmen

Een seminar over het klimaatvraagstuk onder leiding van Heidjer Reetz

Met de door de mens veroorzaakte klimaatverandering verbinden zich diepgaande economische en technische, politieke en geopolitieke, sociale en individuele vragen:

• Moeten bepaalde technieken niet gewoon verboden worden?

• Valt het nog te verantwoorden, gewoon in een straaljager te stappen en naar een vakantiebestemming te vliegen?

• Kan ons huidige economische systeem met zijn machtige concernbelangen in de zogenaamde vrije markteconomie überhaupt adequaat op de door haar zelf gemaakte oorzaken en gevolgen van de klimaatverandering reageren?

• Welke rol speelt de geopolitiek?

Tijdens dit seminar proberen we ons een bewustzijn te vormen:

• Hoe dienen we dit door mensen geschapen probleem in zijn essentie te beoordelen?

• Wat klopt er van de argumenten van de zogenaamde klimaatsceptici? Is het mogelijk dat alles toch heel anders zit dan de natuurwetenschappers tegenwoordig berekenen en prognosticeren?

• Wat is de geestelijke dimensie van klimaatverandering, bezien op de achtergrond van het anthoposofische mensbeeld?

Een groot deel van het programma wordt besteed aan bovenstaande vragen. Ook met een bijdrage van Jan van Gils.
Daaromheen zijn er ook andere onderdelen.

Nadere informatie / aanmelden: info@driegeleding.nl