Peter Schilinski

Arbeid wordt niet betaald

De bestaande wetgeving bepaalt dat arbeid met loon betaald wordt. Zo ontstaat het beeld dat de arbeidskracht van de werkende mens door de ondernemer voor geld gekocht wordt. Maar hoe is het in de werkelijkheid?

Waarvan betaalt de ondernemer zijn medewerkers? Dat kan hij alleen van het geld dat hij door de verkoop van waren ontvangen heeft. En die waren heeft hij in samenwerking met alle medewerkenden gemaakt. Onder leiding van de ondernemer maken de medewerkers waren of leveren zij diensten. Deze worden verkocht. Door de verkoop ontvangt de ondernemer geld. Van dit geld betaalt hij de medewerkers.

De ondernemer ontvangt alleen geld als tegenprestatie, voor waren of diensten. Ook de medewerkers ontvangen geen geld omdat zij werken maar omdat zij waren of diensten aan de ondernemer afstaan.

Arbeid als zodanig heeft nooit economische waarde. Ik kan arbeid verrichten zoveel als ik kan, zonder dat dat voor mijzelf of anderen van nut is. Pas wanneer ik door mijn arbeid een waar of een waarachtige prestatie voortbreng die door anderen gekocht wordt, heb ik - en hebben anderen - daar economisch baat bij.

Wat we loon of salaris noemen is dus in werkelijkheid niets anders dan een aandeel van de opbrengst die door ondernemers en hun medewerkers samen voortgebracht worden.

Uit: Jedermensch, Herbst 2015, Nr. 676