Waar komt het gedachtengoed van de sociale driegeleding vandaan?

Is de sociale driegeleding afkomstig van Rudolf Steiner?

Rudolf Steiner was de eerste die onder woorden bracht dat de samenleving uit drie gebieden bestaat die elk hun eigen specifieke functie hebben, en verbond ook de drie idealen van de Franse Revolutie elk met een van deze drie gebieden. In honderden voordrachten, in artikelen en in een boek, werkte hij dit nader uit.
Het begrip ‘sociale driegeleding’ komt dus inderdaad van hem.
Omdat Rudolf Steiner (vooral) bekend is als grondlegger van de antroposofie, wordt wel verondersteld dat de sociale driegeleding daarmee ook ‘iets antroposofisch’ is. Maar: de drie gebieden in de samenleving – geestesleven / rechtsleven / economisch leven – zijn gewoon objectief waar te nemen. En vrijheid, gelijkheid en broederschap zijn idealen die heel breed, misschien wel in ieder mens leven.
Om te zien en te begrijpen dat de sociale driegeleding de weg kan wijzen naar een rechtvaardige, sociale en duurzame samenleving, is kennis van de antroposofie niet nodig.